' THỜI GIAN LÀM VIỆC- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Nâng cao hiệu suất làm việc với HrmCloud.
Kiểm soát và sử dụng thời gian làm việc khoa học – hiệu quả hơn.

Thiết lập linh hoạt

Thiết lập linh hoạt thời gian và lịch làm việc cho nhân viên theo cá nhân, phòng ban, chi nhánh

Chấm công tự động

Tự động chấm công và tổng hợp công bằng máy mọi lúc, mọi nơi trên cùng một giao diện và xuất file excel nhanh chóng

Quản lý nghỉ phép

Thiết lập các hạn mức nghỉ lễ, nghỉ phép. Tạo phiếu nghỉ phép và phê duyệt trực tuyến theo phân cấp quản lý, tự động tổng hợp và bảng công.

Quản lý công tác

Cho phép đăng ký và phê duyệt trực tuyến đơn công tác theo quy trình và tự động chấm công cho những ngày đi công tác

Hoạt động thế nào?

Xác định các loại thời gian và khung giờ làm việc trong công ty (giờ tiêu chuẩn, hành chính, ca sáng – chiều – đêm, ca gãy …).
Xác định và thiết lập các ngày nghỉ lế tết, nghỉ phép,.. cho nhân viên trên phần mềm.
Tạo lịch làm việc cho từng nhân viên/nhóm nhân viên… để dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh thời gian làm việc hợp lý
Thiết lập khung giờ In/Out, đi làm sớm/muộn trong ca làm việc và cài đặt kết nối máy chấm công tự động
Thiết lập quy trình tạo – gửi – phê duyệt phiếu nghỉ phép, công tác và phân quyền thực hiện tại từng bước.
Kết xuất và tải, in bảng công tổng hợp và từng nhân viên nhanh chóng, thuận tiện để người lao động tự kiểm tra tính chính xác.